Сьогодні ми дещо розповімо наскільки особливим є підхід до перекладу спеціальних текстів, іншими словами – технічних.
 Починається все з синтаксичного аналізу. В багатьох мовах синтаксична структура дуже складна за своїм конструктивом. Особливо це стосується німецької. Вони налічують безліч розгорнутих складних речень з інфінітивними зворотами, розповсюдженими визначеннями і інструкціями.

 Додатковими труднощами для перекладача можуть бути невластиві для технічного стилю книжні звороти – це збиває багатьох спеціалістів і ускладнює передачу істинного змісту матеріалу.

 Тут важливо правильно побудувати сам процес перекладу. Для точності і послідовності необхідно дотримуватися кількох нескладних правил:
 - Першим кроком правильним буде прочитати текст без додаткової допомоги перекладачів чи словників. Просто прочитати і намагатися зрозуміти його зміст, побудову, наявність складних або взагалі незнайомих слів.
 - Другим кроком, звужуючи увагу на реченнях – визначити смислові групи, а також головні члени.
 - Третім кроком буде необхідно виписати і перекласти всі незнайомі слова.
 - Четвертим кроком, при перекладі дотримуватися особливостей української технічної мови. (стилю).

Друга фаза перекладу полягає і граматичному читанні тексту. Розуміється поділ речення на окремі смислові групи. Необхідно визначити присудок. Саме правильне визначення присудку дає гарантію на правильне визначення всіх інших членів речення. Після присудку – визначається підмет і далі послідовно всі решта другорядні члени речення в залежності від контексту.

Третьою фазою є – підготовка реферату. Насправді це дуже важлива фаза. Деякі агентства її не використовують, але для «Інтера» - це обов’язкове правило. Складання реферату матеріалу необхідно при перекладі з/на специфічні мови. Наприклад та ж популярна німецька. Тому реферат допоможе навчитися викладати основні думки по темі. В процесі складання реферату відокремлюються напрямки головної думки тексту, правильні оцінки викладених фактів з огляду їх наукової цінності.
 Цей процес можна також поділити на складові:
 - Читання і розподіл тексту на смислові частини (так само допомагає виписка окремих думок (речень).
 - Складання власне плану
 - Складання заголовків
 - Викладення матеріалу у вигляді реферату