Підготовка до ЗНО

 Для проходження ЗНО з англійської мови потрібна хороша підготовка. Курс по підготовки до ЗНО з англійської не лише допоможе в придбанні достатнього рівня знань, але і психологічно підготує студента до виконання завдання з англійської мови зно.

 Курси підготовки до ЗНО з англійської ведуть професійні викладачі, що мають достатній досвід роботи. Наші викладачі готові допомогти Вам підготуватися до досить складного іспиту. Структура занять і велика кількість завдань максимально наближено до того, з чим студенти можуть зустрітися на іспиті.

 Програма дозволяє глибоко вивчити граматику, збільшити словарний запас, розвинути розмовні навички. На заняттях розбиратимуться конкретні завдання, які можуть бути винесені на іспиті. Ви зможете отримати необхідні роз’яснення і навички для вдалого проходження ЗНО з англійської мови.

 Тест зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови складається з трьох частин: читання, використання англійської мови, лист.

У тесті ЗНО з англійської мови будуть завдання чотирьох форм:
 • завдання на встановлення відповідності,
 • завдання з вибором однієї правильної відповіді,
 • завдання на заповнення пропусків у тексті та
 • завдання з розгорнутою відповіддю.
 •  Загальна кількість завдань тесту - 43, останнє завдання передбачає створення власного висловлювання та виконується у бланку відповідей Б.

   На виконання всіх завдань тесту ЗНО з англійської мови учасникам буде відведено 120 хвилин.

  Завдання на встановлення відповідності - у завданнях учасникам пропонується підібрати заголовки до текстів / частин текстів із наданих варіантів; затвердження / ситуації до оголошень / текстів; питання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт визначив правильну відповідність і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А.

   Тест містить 11 завдань цієї форми (від № 1 до № 5 і від № 11 до № 16), виконання яких буде оцінено в 0 або 1 тестовий бал. 1 бал - за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильне відповідність не визначене або немає відповіді.

  Завдання з вибором однієї правильної відповіді - в кожному завданні дається чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

   У тест включені 5 завдань з вибором однієї правильної відповіді (від № 6 до № 10), які оцінюються в 0 або 1 тестовий бал. 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

  Завдання на заповнення пропусків у тексті - у завданнях пропонується доповнити абзаци / речення в тексті реченнями / частинами речень, словосполученнями / словами із наданих варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо учасник тестування вибрав і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А.

   Тест містить 26 завдань цієї форми (від № 17 до № 42), які оцінюватимуться в 0 або 1 тестовий бал. 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або вказано більше однієї відповіді, або відповіді немає.

  Завдання з розгорнутою відповіддю - завдання передбачає створення абітурієнтом на бланку відповідей Б власного висловлення у письмовій формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуацією. Це завдання оцінюється від 0 до 14 тестових балів за спеціальними критеріями.

  Критерії оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю:

  а. Змістовне наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у комунікативній ситуації)
  а1 - перша умова: 0, 1 або 2 тестових бали.
  а2 - друга умова: 0, 1 або 2 тестових бали.
  а3 - третя умова: 0, 1 або 2 тестових бали.

  b. Структура тексту і зв'язність
  b1 - логіка викладу і зв'язність тексту (наявність з'єднувальних елементів у тексті): 0, 1 або 2 тестових бали.
  b2 - відповідність письмового висловлювання заданому формату (твір, лист (приватне, ділове), оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 тестових бали.

  c. Використання лексики (лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом): 0, 1 або 2 тестових бали.

  d. Використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія): 0, 1 або 2 тестових бали.

  Увага!
  1. Якщо абітурієнт отримує оцінку 0 тестових балів за критерій а. Змістовне наповнення, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 тестових балів.
  2. Якщо учасник тестування отримує оцінку 0 тестових балів за критерій с. Використання лексики або d. Використання граматики, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 тестових балів.
  3. Якщо абітурієнт не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаною і вся робота оцінюється в 0 тестових балів.
  4. Відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов обсяг письмового висловлювання повинен бути не менше 100 слів.

   Максимальна кількість балів, яку зможе набрати учасник тестування, правильно виконавши всі завдання тесту з англійської мови, - 56 балів.
   Зміст тесту ЗНО з англійської мови визначено на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови, яка містить вимоги, що стосуються практичного володіння читанням, лексичним і граматичним матеріалом, а також письмом.