«Особистість – продукт культури і мови».
 Назва статті яскраво характеризує наступну методику, яку ми розглянемо: лінгвосоціокультурна.
Безумовно, що кінцева мета будь-якого спілкування – це бути зрозумілим. З часом всі методики змінюються, а в деяких випадках навіть кардинально. Раніше слідкували в першу чергу за правильністю мови, зараз акцентують увагу на змістовності.

 Помилки складають приблизно такі пропорції: 52% під впливом рідної мови – решта в площині тієї, яка вивчається.

 Прихільники цієї методики впевнені, що тільки занурення в соціальну і культурну середу забезпечує повноту володіння мовою на відміну сухого зубріння лексики-граматичних форм.

 "What problems are you interested in?" або "What issues are you interested in?"

Лінгвосоціокультурна методика охоплює два аспекти спілкування:
1) мовне
2) міжкультурне

 Природня або набута властивість людини швидко адаптуватися в специфіці іншої культури і вже звідти «дивитися» на мову – стоїть вище ніж ідеальне читання чи переклад. Адже мова це не просто (як в класичній подачі) набір специфічних символів для спілкування, мова – це набагато більше, це – метод людині виражати себе, показувати своє місце в соціумі.

 Якщо дивитися на «західний» підхід к вивченню мови – тоді чітко видно, що мова розуміється, як «система спілкування». Ця система складається з визнаних фрагментів і переліку правил. Тут розуміння мови має детальну прив’язку не просто з державою, але ж і з визначеною частиною цієї країни, певним регіоном, з традиціями тої чи іншої області (адміністративної одиниці). Інколи під тим розуміється не просто народ, а окреме суспільство мікроцивілізація.

 Лінгвосоціокультурна методика вивчення поднює мовні структури, такі як граматика та лексика з позамовними факторами. Ми вивчаємо світ через мислення в окремому культурному полі і користуємося мовою аби виразити свої враження, думки та емоції.

Головна мета цієї методики- це полегшення розуміння співрозмовника на інтуітивному рівні. Тому вибравши цей шлях ми повинні подивитися на мову, як на відображення географії, клімату, історії та умов життя людей, які являються носіями цієї мови.